Aktualności

Wydzielenie nowej spółki celowej eSecure Services

Firma

Wydzielenie nowej spółki celowej eSecure Services

eSecure_Services_logo_2012_xxxs

Pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 17 sierpnia 2012 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie zarejestrował nową spółkę celową pod nazwą eSecure Services Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Celem wydzielenia nowej spółki jest budowa grupy kapitałowej w ramach spółki eSecure Sp. z o.o., uporządkowanie oferty rynkowej oraz usystematyzowanie kompetencji w ramach grupy.

Nowa spółka przejmuje kompetencje oraz referencje eSecure Sp. z o.o. w obszarze świadczenia usług z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz systemów informatycznych, a także dystrybucji oprogramowania wytworzonego przez eSecure Sp. z o.o.

eSecure Sp. z o.o., jako lider grupy, zajmuje się tworzeniem oprogramowania własnego, promocją i wspieraniem idei bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych, prowadzeniem prac badawczych dotyczących nowych technik i rozwiązań informatycznych, prowadzeniem działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, prowadzeniem i wspieraniem działalności edukacyjnej i szkoleniowej, podejmowaniem działań na rzecz współpracy międzynarodowej oraz wspieraniem innowacyjności gospodarki i rozwoju nowych technologii.

O eSecure Services:

eSecure Services świadczy kompleksowe usługi w zakresie bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych (systemy bezpieczeństwa informacji, ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, audyty bezpieczeństwa, audyty teleinformatyczne i inne), współtworzy portal BezpiecznyPracownik.pl. Jesteśmy także dystrybutorem oprogramowania tworzonego przez eSecure Sp. z o.o. Z sukcesem realizujemy misję polegającą na podnoszeniu świadomości konieczności ochrony informacji wśród firm i instytucji działających w wielu sektorach rynku poprzez świadczenie usług w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych w systemach teleinformatycznych oraz tradycyjnych obiegach informacji, a także praktycznego stosowania ustaw i regulacji obowiązujących na rynku. Naszym nadrzędnym celem jest pomoc w ochronie posiadanych zasobów informacyjnych przed występującymi zagrożeniami poprzez wdrażanie nowoczesnych i efektywnych rozwiązań funkcjonalnych, organizacyjnych, prawnych i technicznych.

Więcej informacji na stronie: www.esecure.pl, www.facebook.com/esecure

Kontakt:

eSecure Services Sp. z o.o.
PL-35016 Rzeszów , ul. Hoffmanowej 19
Tel.: +48 17 2508600, Fax: +48 17 2508601, E-mail: services@esecure.pl
www.esecure.pl