Aktualności

Unia chce zmusić firmy do dbania o dane osobowe wysokimi karami

News

Unia chce zmusić firmy do dbania o dane osobowe wysokimi karami

Nawet milion euro zapłaci firma, która złamie przepisy o ochronie danych osobowych – wynika z projektu unijnego rozporządzenia. Nowe prawo wejdzie w życie za dwa, trzy lata.

Projekt, który obecnie znajduje się w fazie konsultacji międzyresortowych w ramach Komisji Europejskiej, oficjalnie zostanie przedstawiony przez Komisję Europejską pod koniec stycznia 2012 roku. Wtedy też zostanie skierowany do standardowej procedury uchwalania aktu prawnego, która najprawdopodobniej rozpocznie się w lutym 2012 roku. Przypuszczalnie w perspektywie dwóch, trzech lat nowe przepisy zaczną obowiązywać.

Według słów dr Wojciecha Rafała Wiewiórowski, Generalnego Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ma to być projekt rewolucyjny. Nie są to bowiem poprawki do istniejącego systemu, lecz wprowadzenie zupełnie nowej regulacji. Kluczowe jest to, że dzisiejsza dyrektywa o ochronie danych osobowych z 1995 roku zostanie zastąpiona rozporządzeniem, którye będzie obowiązywać bezpośrednio w krajach członkowskich bez potrzeby wydawania aktów prawa krajowego. Wynikające z niego normy muszą być stosowane przez polskie organy administracji publicznej. Ponieważ zaś mogą mieć cechę określaną jako bezpośredni skutek, wszystkie podmioty rynkowe i obywatele będą mogli wprost się na nie powoływać. Zatem w Polsce niepotrzebna byłaby ustawa o ochronie danych osobowych, ponieważ wszystkie przepisy materialne powinny znaleźć się w rozporządzeniu. Tak byłoby w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej…

dziennik_gazeta_prawna_120px_v2