Aktualności

Telefony komórkowe i smartfony zdradzają miejsce naszego pobytu

News

Telefony komórkowe i smartfony zdradzają miejsce naszego pobytu

Operatorzy sieci telekomunikacyjnych i geolokalizacyjnych, a także producenci urządzeń elektronicznych wykorzystywanych do tych usług, mogą mieć dostęp do danych o naszej lokalizacji.

Na podstawie tych informacji można łatwo ustalić prywatne dane użytkownika, np. miejsce zamieszkania, pracy oraz innych miejsc pobytu, powinny więc być traktowane jako dane osobowe i jako takie podlegają przepisom o ochronie danych osobowych.

Grupa Robocza Artykułu 29 (w skład której wchodzi Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) wskazuje, że dane geolokalizacyjne powinny być traktowane jako dane osobowe oraz że wszystkie strony uczestniczące w realizacji usługi i mające dostęp do tych danych powinny dołożyć szczególnej staranności, aby użytkownicy tych usług byli świadomi kto przetwarza ich dane i w jakim zakresie. Należy być świadomym, że powiązanie danych lokalizacyjnych z informacjami z mapy może spowodować przetwarzanie danych osobowych wrażliwych (np. informacje o odwiedzaniu ośrodka zdrowia, kościoła czy siedziby partii politycznej).

Źródło: www.globinfosec.pl

cropped-logo-1