Securitymag 7/2011 – „Audyt i zarządzanie zmianami – zapobieganie niedostępności usług systemu informatycznego”

Securitymag 7/2011 – „Audyt i zarządzanie zmianami – zapobieganie niedostępności usług systemu informatycznego”

Securitymag 7/2011 – „Audyt i zarządzanie zmianami – zapobieganie niedostępności usług systemu informatycznego”