Aktualności

Przedawnienie w przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych

News

Przedawnienie w przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych

Ponieważ Ustawa o Ochronie Danych Osobowych nie przewiduje terminów przedawnienia przestępstw popełnionych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, dla każdego z artykułów określonych w Rozdziale 8 U.O.D.O. zastosowanie ma art. 101 Kodeksu Karnego.

W związku z tym, iż kary przewidziane we wszystkich artykułach w w/w rozdziale U.O.D.O. zawsze przewidują możliwość zasądzenia kary bezwzględnego pozbawienia wolności, w wymiarze maksymalnie do lat 3, przedawnienie penalizowanych czynów następuje po 5 latach od momentu jego popełnienia (na podstawie art. 101. § 1. pkt. 4 Kodeksu Karnego).

Źródło: informacje własne