Aktualności

Prezydent RP powołał dwie Jednostki Zamiejscowe Biura GIODO

News

Prezydent RP powołał dwie Jednostki Zamiejscowe Biura GIODO

W dniu 20 października 2011 weszło w życie rozporządzenie Prezydenta RP powołujące dwie Jednostki Zamiejscowe Biura Ochrony Danych Osobowych w Katowicach (obszar województw: śląskie, opolskie, dolnośląskie, małopolskie i podkarpackie) i w Gdańsku (obszar województw: pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie).

Do zadań i obszarów Biura oraz reprezentujących je w terenie nowych jednostek należą m.in.: inspekcje, egzekucja administracyjna, orzecznictwo, legislacja, obsługa skarg, sprawy pracownicze, rejestracja zbiorów danych osobowych, ochrona informacji niejawnych.

Z powyższych informacji wyciągnąć można następujący wniosek – kolejny krok na drodze do ogólnokrajowej ekspansji GIODO został poczyniony…

logo-giodo_100px