Polityka Prywatności, RODO

Polityka Prywatności, RODO

Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego: https://securepro.pl/ (dalej: Serwis).
 2. Właścicielem Serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: SecurePro Sp. z o.o.
  z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hoffmanowej 19, PL-35-016 Rzeszów.
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Operatora: info@securepro.pl
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkowniku poprzez dobrowolne wprowadzenie danych w formularzu.

Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SecurePro Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hoffmanowej 19, PL-35-016 Rzeszów wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000430246, tel. (17) 250 86 00, e-mail: info@securepro.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać mailowo za pośrednictwem adresu: iod@securepro.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i udzielenia odpowiedzi na dobrowolnie przesłane zapytania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a oraz f RODO).
 4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji założonego celu lub do czasu wycofania Pani/Pana zgody.
 5. Dostęp do Państwa danych mogą mieć podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych, w szczególności podmioty świadczące usługi z zakresu utrzymania systemów teleinformatycznych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.
 6. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 9. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Pliki te identyfikują Internautę przy ponownych odwiedzinach bądź w ramach jednej wizyty w celu usprawnienia niektórych funkcji, w tym związanych z logowaniem lub w celu dostarczenia spersonalizowanej informacji. Cookie zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniach końcowych oraz unikalny numer.
 2. Serwis wykorzystuje następujące pliki cookies:
  1. Sesyjne pliki cookies – niezbędne pliki cookies, które umożliwiają poruszanie się w obrębie witryny internetowej lub aplikacji i korzystanie z podstawowych jej funkcji. Przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania.
  2. Trwałe pliki cookies – zapewniają określone funkcje nie tylko w ramach jednej sesji, lecz podczas całego czasu przechowywania danego pliku na komputerze. Nie gromadzą one żadnych informacji, które mogłyby ujawnić tożsamość użytkownika, są one przetwarzane jako anonimowe dane i służą wyłącznie do usprawnienia działania strony lub aplikacji.
  3. Zewnętrzne pliki cookies – umożliwiają współpracę z zewnętrznymi firmami lub serwisami. Wśród nich są cookie badawcze dostarczające systemom analitycznym dane o popularności usługi. Zewnętrzne pliki cookies służą między innymi do połączenia z serwisami społecznościowymi (np. Facebook), które następnie mogą stosować informacje dotyczące odwiedzin poszczególnych użytkowników do profilowania reklam na innych stronach internetowych.
 3. Plikami cookies stosowanymi na stronie SecurePro.pl można zarządzać za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej. Wprowadzone zmiany nie wpływają na pliki cookies już przechowywane na komputerze.
 4. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony www. W celu zarządzania plikami cookies należy zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach używanej przeglądarki.
 5. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. Stosowanie plików cookie jest bowiem niezbędne do dostarczenia usługi w przyjętym modelu biznesowym.
 6. Pliki cookies stosowane w ramach witryny Securepro.pl są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie końcowe. W plikach cookies trzymane są tylko te dane, które dana witryna czy aplikacja zapisuje i ma do nich dostęp.