Studia podyplomowe: Zarządzanie ochroną informacji niejawnych i danych osobowych

Studia podyplomowe: Zarządzanie ochroną informacji niejawnych i danych osobowych

Logo_bez_marginesow_700na185pikseli

Studia podyplomowe „Zarządzanie ochroną informacji niejawnych i danych osobowych” są prowadzone przez Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Studia podyplomowe prowadzone są we współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych oraz Firmą SecurePro.

Plan studiów Zarządzanie ochroną informacji niejawnych i danych osobowych:

Klasyfikacja informacji prawnie chronionych oraz zasady zarządzania nimi,
Prawo do prywatności i ochrony danych osobowych – regulacje międzynarodowe, europejskie i krajowe,
Prawne aspekty ochrony i dokumentacji ochrony danych osobowych,
Organ nadzorczy ds. ochrony danych osobowych, jego status, zadania i uprawnienia,
Podstawowe środki zabezpieczenia danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych,
Szczególne obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego w podmiotach publicznych,
Osobowe i techniczne aspekty bezpieczeństwa informacji przetwarzanych przy zastosowaniu nowych technologii,
Organizacja i zasady działania pionu ochrony oraz kancelarii tajnej,
Obowiązki administratorów danych i przetwarzających,
Dokumentacja bezpieczeństwa teleinformatycznego przetwarzania danych osobowych oraz informacji niejawnych,
Systemy zarządzania w ochronie informacji i danych,
Audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
Status i obowiązki inspektorów ochrony danych,
Status i obowiązki pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych.

W celu zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych zapraszamy do strony internetowej Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ (link poniżej).

https://podyplomowe.wsiz.pl/studia-podyplomowe/zarzadzanie-ochrona-informacji-niejawnych-i-danych-osobowych-we-wspolpracy-z-uodo/

Udostępnij: