Wsparcie we wprowadzeniu zaleceń Rekomendacji D dla Banków

Wsparcie we wprowadzeniu zaleceń Rekomendacji D dla Banków

W ramach wprowadzenia zaleceń zawartych w Rekomendacji D Komisji Nadzoru Finansowego z 2013 roku dotyczącej zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach oferujemy nasze wsparcie w następującym zakresie:

Audyt zgodności infrastruktury teleinformatycznej i teletechnicznej;
Weryfikację zabezpieczeń organizacyjnych oraz formalno-prawnych;
Opracowanie zaleceń audytowych oraz harmonogramu wdrożenia;
Przygotowanie wymaganych procedur oraz dokumentacji formalno-prawnej;
Nadzór nad wdrożeniem zaleceń w zakresie wymaganych procedur oraz dokumentacji;
Zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych i teletechnicznych.

Obszary objęte wsparciem:

Bezpieczeństwo teleinformatyczne;
Ochrona danych osobowych;
Zarządzanie ryzykiem;
Zarządzanie ciągłością działania;
Zarządzanie jakością danych.
Udostępnij: