Szkolenie Bezpieczeństwo Informacji

Szkolenie Bezpieczeństwo Informacji

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

Podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem informacji oraz bezpieczeństwem teleinformatycznym;
Zasady bezpiecznego korzystania z usług Internetu;
Prezentacje „na żywo” rzeczywistych włamań do komputerów oraz innych niebezpiecznych sytuacji, w jakich może znaleźć się użytkownik sieci Internet;
Ataki socjotechniczne z wykorzystaniem różnym mediów komunikacyjnych;
Włamania, złośliwe programy i inne zagrożenia w sieci i Internecie;
Portale społecznościowe i niebezpieczne usługi;
Zagrożenia aplikacji P2P, Chat i programów przenośnych;
Podstawowe zasady ochrony komputerów PC i urządzeń mobilnych;
Praca z wykorzystaniem poczty elektronicznej – zasady ochrony komputera przed zainfekowaniem wirusem lub przejęciem konta przez nieuprawnione osoby;
Kopie zapasowe – ostatnia linia obrony;
Aspekty bezpieczeństwa IT w zarządzaniu;
Dobre praktyki motywowania pracowników;
Reagowanie na negatywne zachowania;
Interakcyjne ćwiczenia i dyskusje przygotowujące pracowników do właściwego zachowania w różnych sytuacjach zagrożenia;
Polityka bezpieczeństwa informacji i wymagania względem pracowników;
Prawne aspekty ochrony informacji, odpowiedzialność karna i dyscyplinarna związana z lekceważeniem zasad bezpieczeństwa.
Udostępnij: