Systemy Wspomagające Bezpieczeństwo

Systemy Wspomagające Bezpieczeństwo

Na bazie doświadczenia, dobrych praktyk, rekomendacji oraz wymagań zgodności z przepisami prawa, oferujemy następujące rozwiązania informatyczne:

Systemy kontroli dostępu do sieci komputerowej zapobiegające uzyskaniu dostępu do danych przez osoby nieuprawnione;
Systemy zaporowe pozwalające na budowanie precyzyjnych reguł polityki dostępowej bazując na aplikacjach oraz użytkownikach – Next Generation Firewall;
Bramy kontroli kontekstowej – zapora antywirusowa, system wykrywania włamań, filtry kontroli treści internetowych oraz ilości i sposobu przesyłania danych;
Systemy niezawodnościowe zapewniające redundancje na poziomie systemów zabezpieczeń, dostępności do zasobów sieci;
Systemy wykrywania i zarządzania incydentami – SIEM (Security Information and Event Managment);
Systemy bezpiecznego i zdalnego dostępu wsparte o system silnego uwierzytelniania oraz akceleracje danych;
Wirtualizacje, zarządzanie obrazami oraz backup'y i archiwizację.
Udostępnij: