Strategia IT

Strategia IT

Strategia IT powinna zapewniać realizację założonych celów w ramach przyjętej strategii firmy. Stanowi ona fundament relacji pomiędzy biznesem, a działem IT, dlatego też musi być regularnie z tym działem uzgadniana. W przypadku braku tej relacji, biznes zawsze będzie postrzegał dział IT tylko i wyłącznie w kategorii kosztów oraz straci kontrolę nad procesem rozwoju systemów IT.

Oferujemy doradztwo w zakresie analizy oraz budowy strategii IT, pozwalając uniknąć błędów związanych z przypadkowym doborem technologii, działaniem bez przemyślanego planu (metoda „prób i błędów”) oraz dodatkowymi kosztami wynikającymi z błędnych założeń związanych z integracją systemów. Nasz produkt oparty jest na rzetelnej analizie, która zawiera szczegółowe określenie założeń biznesowych oraz wymagań bazowych, związanych z planowaniem, wdrażaniem oraz użytkownikiem systemów informatycznych, wyznaczając jasne i zrozumiałe cele.

Produkt dostarczamy w postaci kompletnej dokumentacji, raportów oraz rekomendacji do planowanych oraz wykonywanych projektów, bazując na dobrych praktykach oraz obowiązujących standardach.

Udostępnij: