Audyt Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

Audyt Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

Oferta naszej firmy obejmuje audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego, polegający na weryfikacji stanu zabezpieczeń w kontekście wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego przetwarzanych danych i informacji realizowany w oparciu o własną metodykę bazującą o wypracowaną przez naszych ekspertów metodykę, bazującą na przepisach prawa, międzynarodowych oraz krajowych standardach i wytycznych związanych z bezpieczeństwem informacji (PN-ISO/IEC 27001, PN-ISO/IEC 27013, ISO/IEC 15408, ISO/IEC 27002, ISO/IEC/TR 13335, wytyczne ISACA) oraz tzw. dobrych praktykach.

securepro_logo_centrum_zgodnosci_2018

Zakres oferty

W ramach realizacji prac audytowych, wykonywane są następujące zadania:

Weryfikacja architektury sieci i możliwych dróg do systemów teleinformatycznych;
Analiza możliwości uzyskania nieautoryzowanego dostępu do sieci lub danych;
Weryfikacja możliwości świadomego lub nieświadomego wycieku przetwarzanych danych;
Analiza możliwości przełamania systemu zabezpieczeń z poziomu różnych stref bezpieczeństwa (między innymi z sieci wewnętrznej oraz z sieci Internet);
Bezpieczeństwo stacji roboczych, które są często najsłabiej chronionym elementem sieci informatycznej;
Weryfikacja podatności na propagację szkodliwego oprogramowania;
Weryfikacji możliwości nadużyć i nieautoryzowanego zwiększenia przez użytkowników poziomów uprawnień do systemów teleinformatycznych;
Analiza skuteczności ochrony fizycznej.
Udostępnij: