Aktualności

Kontakty w telefonie zwolnione z rejestracji przez GIODO

News

Kontakty w telefonie zwolnione z rejestracji przez GIODO

Lista osobistych czy firmowych kontaktów nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

kartoteka_180px

Co do zasady listy kontaktów osobistych w telefonie nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia do rejestracji GIODO, bowiem traktowane są jako zbiory danych prowadzone w celach osobistych lub domowych. Przepisy ustawy o ochronie danych osobowych nie mają do nich zastosowania.

Obowiązkowi zgłoszenia do rejestracji GIODO nie podlegają również zbiory kontaktów służbowych, o ile tworzone są wyłącznie na potrzeby ich utrzymywania. Ponieważ taki zbiór ma charakter pomocniczy, służy usprawnieniu i przyspieszeniu działalności administratora danych, to można uznać go za zbiór danych przetwarzanych w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego. W konsekwencji, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o ochronie danych osobowych, nie podlega on zgłoszeniu do rejestracji.

Za niezgłoszenie zbioru do rejestracji ustawa o ochronie danych osobowych przewiduje m.in. karę grzywny, ale uprawnionym do jej nakładania jest, nie GIODO, a jedynie sąd. Natomiast GIODO może nakładać tzw. grzywnę w celu przymuszenia podmiotu do wykonania wydanej wobec niego decyzji, co wynika z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Źródło: giodo.gov.pl

logo-giodo_100px