Kontakt

Kontakt

SecurePro Sp. z o.o.

ul. Hoffmanowej 19
PL-35-016 Rzeszów

Dane osobowe

Inspektor Ochrony Danych
Paulina Górecka

Formularz kontaktowy

    Klauzula informacyjna dotycząca formularza kontaktowego

    1. Administratorem Państwa danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest SecurePro Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hoffmanowej 19, PL-35-016 Rzeszów.

    2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać mailowo za pośrednictwem adresu: iod@securepro.pl

    3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu przygotowania i udzielenia odpowiedzi na wiadomości skierowane do SecurePro Sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody, a tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

    4. Szczegółowe Informacje dotyczące przetwarzania przez SecurePro Sp. z o.o. Państwa danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.