Aktualności

Konferencja „Informatyzacja w administracji 2011”, Rzeszów, 26 września 2011

News

Konferencja „Informatyzacja w administracji 2011”, Rzeszów, 26 września 2011

Niniejszym pragniemy gorąco zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnej konferencji „Informatyzacja w administracji 2011”, 26 września 2011 (Hotel Grand w Rzeszowie) dedykowanej dla przedstawicieli administracji publicznej.

Konferencja poświęcona będzie prezentacji nowoczesnych systemów informatycznych dla administracji publicznej oraz problematyce związanej z bezpieczeństwem informacji (ochrona danych osobowych, informacje niejawne, znaczenie polityki bezpieczeństwa informacji).

W ramach konferencji nasz kolega dr inż. Wiesław Pecka poprowadzi wykład pt. „Rola i zadania samorządów w zapewnieniu bezpieczeństwa informacji w dobie społeczeństwa informacyjnego”, którego celem będzie wskazanie zadań oraz obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnych jednostkach samorządowych. Zaprezentowane zostaną zagrożenia występujące w praktyce oraz wskazane kierunki niezbędnych działań prowadzących do wypracowania kompletnego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

logo_informatykapodkarpacka_cut2_180

Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka (www.informatykapodkarpacka.pl) przy współpracy z partnerami: Instytutem Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (partner merytoryczny), Exacto Sp. z o.o., Ideo Sp. z o.o., eSECURE Sp. z o.o., TOP S.A. Firma eSECURE Sp. z o.o. jest współorganizatorem konferencji oraz partnerem Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka i członkiem Wschodniego Klastra Informatycznego działającego w ramach Instytutu Społeczeństwa Informacyjnego.

Pliki do pobrania:

pdf_64x64
doc_64x64
pdf_64x64
pdf_64x64

Formularz zgłoszenia i najbardziej aktualne informacje dostępne są także na stronach organizatora:

www.informatykapodkarpacka.pl.