Aktualności

GIODO zawarł porozumienie o współpracy z uczelnią z Rzeszowa

News

GIODO zawarł porozumienie o współpracy z uczelnią z Rzeszowa

W siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 7 maja 2012 r. zawarte zostało porozumienie o współpracy między uczelnią a GIODO.

W imieniu szkoły podpisał je prof. dr hab. Jerzy Chłopecki, prorektor ds. nauki, a ze strony GIODO – Andrzej Lewiński, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Podczas uroczystości obecni byli także dr inż. Andrzej Mantaj, dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ oraz Andrzej Kaczmarek, dyrektor Departamentu Informatyki Biura GIODO.

Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych. Przewiduje m.in. wspólną organizację seminariów, konferencji, szkoleń i praktyk zawodowych oraz realizację prac naukowych i badawczych z zakresu ochrony danych osobowych.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (WSIiZ) została powołana 8 marca 1996 r. i ma uprawnienia do kształcenia na 19 kierunkach. Jest uczelnią o charakterze międzynarodowym, w której kształci się około 1000 obcokrajowców (najwięcej w Polsce) z kilkunastu państw z całego świata. WSIiZ to lider IT, zdobyła m.in. II miejsce w ogólnopolskim rankingu „Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce”. Stworzony przez WSIiZ innowacyjny system zarządzania „Uczelnia XP” działa w kilkudziesięciu szkołach wyższych w kraju. Uczelnia pierwsza w Polsce wprowadziła legitymacje i indeksy elektroniczne.

Studenci wybierają WSIiZ m.in. dlatego, że ma bogatą ofertę międzynarodowych certyfikatów, głównie informatycznych i językowych. Uczelnia stawia na nauczanie praktyczne. W 2011 r. otworzyła Centrum Edukacji Międzynarodowej, w którym mieści się 17 nowoczesnych laboratoriów zaawansowanych technologii teleinformatycznych. Łącznie do dyspozycji studentów jest aż 70 laboratoriów! Rzeszowska szkoła przyciąga też dużą liczbą zajęć prowadzonych przez praktyków, bogatą ofertą staży, kół zainteresowań, ciekawych, międzynarodowych imprez, a także stypendiów.