Aktualności

GIODO: W unijnym systemie ochrony danych osobowych zapowiada się rewolucja

News

GIODO: W unijnym systemie ochrony danych osobowych zapowiada się rewolucja

Już niebawem unijną dyrektywę o ochronie danych osobowych zastąpi rozporządzenie, a zasady ochrony danych osobowych w sektorze policji i wymiaru sprawiedliwości określi dyrektywa.

Europaflagge

Oficjalnej prezentacji zmian, jakie mają nastąpić w unijnych przepisach dotyczących ochrony danych osobowych dokonała Viviane Reding, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Komisarz ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Obywatelstwa na konferencji prasowej zorganizowanej 25 stycznia 2012 r. w Brukseli.

Poinformowała, że Dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych zastąpić ma rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, którego projekt został tego dnia przedstawiony.

Rozporządzenie to akt, który obowiązuje bezpośrednio w krajach członkowskich, bez potrzeby wydawania aktów prawnych wdrażających je do porządku krajowego. Dzięki jego wprowadzeniu nastąpi pełna harmonizacja prawa materialnego w ramach UE.

W opinii dra Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), proponowane zmiany idą w dobrym kierunku. Dzięki ich wprowadzeniu powstanie wspólny rynek przepływu informacji, a jednocześnie zapewniona zostanie odpowiednia ochrona danych osobowych przed działaniami z zewnątrz UE i przy przekazywaniu danych do państw trzecich. Projektowane przepisy są odświeżone pod względem terminologii, która jest używana w świecie nowych technologii. Jednocześnie są one technologicznie neutralne, tzn. nie opisują konkretnych modeli biznesowych czy technologii, lecz wprowadzają rozwiązania prawne umożliwiające rozwiązanie problemów występujących w związku z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii.

GIODO z zadowoleniem przyjmuje przyjęte przez Komisję Europejską propozycje, które mają na celu wzmocnienie pozycji osób, których dane dotyczą, zwiększenie odpowiedzialności administratorów danych i umocnienie pozycji organów nadzorczych, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Uważa, że proponowane przepisy mogą położyć kres istniejącej fragmentacji przepisów oraz, z zastrzeżeniem wprowadzenia pewnych poprawek, wzmocnienie ochrony danych osobowych w całej Europie. Wskazuje, że proponowane zmiany stanowią solidną podstawę dla europejskich ram regulacyjnych, aby skutecznie chronić nasze prawo do ochrony danych, ale podkreśla potrzebę kontynuacji prac nad ostatecznym ich kształtem.

logo-giodo_100px