Aktualności

GIODO i NIK porozumieli się w sprawie współpracy

News

GIODO i NIK porozumieli się w sprawie współpracy

Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Jacek Jezierski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, 12 grudnia podpisali porozumienie, które określa zasady ściślejszego współdziałania obu instytucji.

Ich szefowie zobowiązali się do przekazywania wzajemnie zbiorczych informacji o wynikach kontroli z zakresu ochrony danych osobowych. Częściej i w prostszy sposób mają być przekazywane również informacje i sygnały o wykrytych przez te organy nieprawidłowościach. Wzmocniona zostanie także wymiana doświadczeń między ich inspektorami: będą oni mogli uczestniczyć w szkoleniach, kursach oraz spotkaniach informacyjnych organizowanych przez instytucję partnerską. Obie strony planują także wspólne prowadzenie kontroli, a także wspólne konsultacje w zakresie metodyki przeprowadzania postępowań kontrolnych.

dziennik_gazeta_prawna_120px_v2