Nasz zespół

Nasz zespół

Krupa_Jaroslaw_photo_2019_bw_rounded_transparent_min

Jarosław B. Krupa

CEO / Prezes Zarządu
Ekspert ds. bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykształcenie wyższe informatyczne, Prezes Zarządu, certyfikowany audytor wiodący ISO/IEC 27001, ponad 20-letnie doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa informacji, udział w ponad kilkuset projektach z obszaru bezpieczeństwa informacji.
Bargiel_Piotr_photo_2014_bw_rounded_transparent_min

Piotr Bargiel

Ekspert ds. Bezpieczeństwa Informacji
i Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
Wykształcenie wyższe informatyczne, biegły sądowy z zakresu biometryki
i informatyki śledczej oraz audytu informatycznego, audytor CISA®, CISSP®, audytor wewnętrzny ISO/IEC 27001 oraz ISO/IEC 20000, ponad 20-letnie doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa informacji, udział w ponad kilkuset projektach z obszaru bezpieczeństwa informacji.
Nalepa_Tomasz_photo_2018_bw_rounded_transparent_min

Tomasz Nalepa

Starszy Konsultant ds. Bezpieczeństwa Informacji
Wykształcenie wyższe techniczne (stopień dr inż.), 6-letnie doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa informacji, certyfikaty NATO Secret oraz EU Secret, ponad 14-letnie doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa informacji.
Pajak_Grzegorz_photo_2024_bw_rounded_transparent_300px

Grzegorz Pająk

Starszy Konsultant ds. Ciągłości Działania i Zgodności
Certyfikowany audytor wiodący ISO/IEC 27001, kompetencje audytora wiodącego ISO 22301, inspektor ochrony danych, wykształcenie wyższe, ponad 20-letnie doświadczenie z zakresu funkcjonowania instytucji rynku finansowego, od 2018 roku konsultant w projektach dotyczących obszarów bezpieczeństwa informacji, ciągłości biznesowej oraz zgodności.
Paulina_Lipinska_photo_2019_bw_rounded_transparent_min

Paulina Górecka

Konsultant ds. Zgodności i Ryzyk Prawnych
Wykształcenie wyższe prawnicze, adwokat, certyfikowany audytor wiodący ISO/IEC 27001, ponad 5-letnie doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa informacji, inspektor ochrony danych.
Kubas_Piotr_photo_2018_bw_rounded_transparent_min

Piotr Kubas

Konsultant ds. Zgodności i Ryzyk Prawnych
Wykształcenie wyższe prawnicze, radca prawny, certyfikowany audytor wiodący ISO/IEC 27001, ponad 5-letnie doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa informacji, inspektor ochrony danych, udział w kilkudziesięciu projektach z obszaru bezpieczeństwa informacji.
Panek_Daniel_photo_2014_bw_rounded_transparent_min

Daniel Panek

Starszy Konsultant ds. Zgodności
i Ryzyk Prawnych
Wykształcenie prawnicze, ponad 12-letnie doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa informacji, certyfikowany audytor wiodący ISO/IEC 27001, certyfikowany menadżer ryzyka ISO 31000, inspektor ochrony danych, udział w kilkudziesięciu projektach z obszaru bezpieczeństwa informacji.
Piech_Lukasz_photo_2017_bw_rounded_transparent_2_min

Łukasz Piech

Konsultant ds. Bezpieczeństwa Informacji
i Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
Wykształcenie wyższe informatyczne, certyfikowany audytor wiodący ISO/IEC 27001, ponad 12-letnie doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa informacji, administrator bezpieczeństwa informacji.
Gardecka_Ewa_photo_2016_bw_rounded_transparent_min

Ewa Gardecka

Specjalista ds. Koordynacji Projektów
Biuro Koordynacji Projektów, wykształcenie wyższe, ponad 12-letnie doświadczenie z zakresu koordynacji projektów, udział w kilkudziesięciu projektach z obszaru bezpieczeństwa informacji.