Dane rejestrowe

Dane rejestrowe

SecurePro Sp. z o.o.

ul. Hoffmanowej 19, PL-35-016 Rzeszów

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000430246
REGON: 180875807
NIP: 8133674090
Kapitał zakładowy: 30.000,00 PLN wpłacony w całości.

Reprezentacja:
Jarosław B. Krupa – Prezes Zarządu