Aktualności

eSecure Services zmieniło nazwę na SecurePro

Firma

eSecure Services zmieniło nazwę na SecurePro

Zapowiadana wcześniej zmiana nazwy eSecure Services na SecurePro jest już faktem. W dniu 7 marca 2014 roku miała miejsce sądowa rejestracja nowej nazwy SecurePro, uchwalonej na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników dnia 20 lutego 2014 roku. Obecna pełna nazwa Spółki brzmi SecurePro Sp. z o.o.

Zmiana firmy Spółki została zarejestrowana postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 7 marca 2014 roku, Syg. RZ.XII NS-REJ.KRS/3483/14/401.

Zmiana firmy nie zmienia jej statusu prawnego. Zmieniona została jedynie nazwa i wzór graficzny firmy, co nie pociąga za sobą konsekwencji materialno-prawnych w stosunkach z kontrahentami, czy partnerami handlowymi oraz nie wpływa na dotychczasowe zobowiązania Spółki. Spółka posiada te same numery: KRS, REGON, NIP, które obowiązywały Spółkę pod poprzednią nazwą. Dane teleadresowe firmy nie uległy zmianie, poza adresem strony internetowej: www.securepro.pl i adresem poczty mailowej: info@securepro.pl.

O SecurePro:

SecurePro Sp. z o.o. (dawniej eSecure Services Sp. z o.o.) jest dynamicznie rozwijającą się na rynku ogólnopolskim firmą, specjalizującą się w zakresie bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych (systemy bezpieczeństwa informacji, ochrona danych osobowych, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrona informacji niejawnych, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie ciągłością działania, audyty bezpieczeństwa teleinformatycznego i inne). Z sukcesem realizujemy misję polegającą na podnoszeniu świadomości konieczności ochrony informacji wśród firm i instytucji działających w wielu sektorach rynku poprzez świadczenie usług w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych w systemach teleinformatycznych oraz tradycyjnych obiegach informacji, a także praktycznego stosowania ustaw i regulacji obowiązujących na rynku. Naszym nadrzędnym celem jest pomoc w ochronie posiadanych zasobów informacyjnych przed występującymi zagrożeniami poprzez wdrażanie nowoczesnych i efektywnych rozwiązań funkcjonalnych, organizacyjnych, prawnych i technicznych.

Więcej informacji na stronie: www.securepro.pl, www.facebook.com/secpro

Aktualne dane kontaktowe i rejestrowe:

SecurePro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19
PL-35016 Rzeszów

tel.: +48 17 250 8600
fax: +48 17 250 8601
e-mail: info@securepro.pl
www.securepro.pl

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000430246, NIP: 8133674090, REGON: 180875807.
Kapitał zakładowy: 20 000,00 PLN wpłacony w całości.