Aktualności

Chemiczne niszczenie nośników danych

News

Chemiczne niszczenie nośników danych

Obecnie ok. 70% informacji, w tym informacji wrażliwych, przechowywanych jest wyłącznie w formie elektronicznej. Dlatego też możliwość bezpiecznej, a przede wszystkim skutecznej utylizacji niepotrzebnych nośników danych stała się pilną potrzebą zarówno firm prywatnych, instytucji publicznych, jak i wszystkich organizacji gromadzących dane osobowe.

Skuteczne zniszczenie zużytych nośników z wrażliwymi danymi to nie tylko dobra praktyka, zabezpieczająca interesy firmy i jej klientów, ale także obowiązek prawny. Firma BOSSG Technology Research Corporation wprowadza na rynek technologię LiquiDATA – w chemiczną metodę niszczenia magnetycznych nośników danych, udostępnianą w ramach Mobilnych Centrów Utylizacji Danych.

LiquiDATA to polska technologia chemicznego, całkowicie niezawodnego, niszczenia magnetycznych nośników danych, takich jak np. dyski twarde itp. Utylizowany nośnik w wyniku odpowiednich reakcji chemicznych zostaje nieodwracalnie rozpuszczony do postaci cieczy, dzięki czemu nie ma jakiejkolwiek możliwości odtworzenia jego pierwotnej struktury i zapisanych na nim danych. Powstała w wyniku reakcji chemicznej ciecz jest przyjazna środowisku i kierowana jest do oczyszczalniLiquiDATA ścieków, gdzie jako koagulant może być wartościowym składnikiem wspomagającym proces oczyszczania innych ścieków.

Źródło: interia.pl