Aktualności

Blokowanie pobierania pirackich filmów jest niezgodne z prawem Unii

News

Blokowanie pobierania pirackich filmów jest niezgodne z prawem Unii

Prawo Unii nie pozwala sądom krajowym nakazywać dostawcy internetu stosowania filtrów, które blokowałoby pirackie pobieranie plików. Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości jest to skutek zakazu nakładania na usługodawców ogólnego obowiązku nadzoru.

496440-komputer-dziecko-sluchawki-fot_245x120

Orzeczenie TS wywołało spór między Scarlet Extended SA, dostawcą internetu, a SABAM, belgijską organizacją zarządzającą prawami autorskimi. Ta ostatnia stwierdziła, że internauci korzystający z usług Scarlet pobierają bez zezwolenia i bez opłat muzykę zapisaną w katalogu SABAM.

Sąd pierwszej instancji w Brukseli nakazał pozwanej spółce – pod groźbą okresowej kary pieniężnej – doprowadzenie do zaprzestania naruszeń praw autorskich. Miało się to wiązać z nadzorowaniem połączeń w sieci. Scarlet wniosła jednak apelację, powołując się na sprzeczność nakazu filtrowania połączeń z dyrektywą o handlu elektronicznym i z prawami podstawowymi.

Trybunał Sprawiedliwości, do którego zwrócił się belgijski sąd II instancji o ocenę tej sytuacji, przypomniał, że podmioty własności intelektualnej mogą występować o wydanie nakazu przeciwko pośrednikom (np. dostawcom internetu). Chodzi o tych, których usługi są wykorzystywane do naruszania praw autorskich. Nakazy podlegają prawu krajowemu, które jednak musi respektować ograniczenia wynikające z przepisów Unii. A te zakazują zobowiązywania providerów do prowadzenia ogólnego nadzoru nad informacjami przekazywanymi w sieci. Taki nakaz byłby niezgodny nawet z Kartą Praw Podstawowych UE. Zdaniem Trybunału nakaz filtrowania wydany dostawcy internetu stanowi kwalifikowane naruszenie wolności działalności gospodarczej. Dodatkowym argumentem jest fakt, że wprowadzenie blokującego systemu informatycznego odbywałoby się na wyłączny koszt providera. Poza tym filtrowanie – w celach zapobiegawczych – obejmowałoby wszystkich klientów usługodawcy. To natomiast wymagałoby gromadzenia i identyfikacji adresów IP użytkowników, które są bezwzględnie chronionymi danymi osobowymi.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 24 listopada 2011 r. w sprawie C-70/10, Scarlet Extended SA przeciwko Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM).

Źródło: gazetaprawna.pl

gazeta_prawna_150px